...
לחצו כאן לפרטים נוספים
...
לחצו כאן לפרטים נוספים
...
לחצו כאן לפרטים נוספים
...

גדר משאלות

#נהריה
לחצו כאן לפרטים נוספים
...

סיירת בידוד

#נהריה
לחצו כאן לפרטים נוספים
...
לחצו כאן לפרטים נוספים
...

שכנות טובה

#נהריה
לחצו כאן לפרטים נוספים
...

שיחה טובה

#נהריה
לחצו כאן לפרטים נוספים
...

ארון קהילתי

#נהריה
לחצו כאן לפרטים נוספים
...

עמדה טובה

#נהריה
לחצו כאן לפרטים נוספים
...
לחצו כאן לפרטים נוספים
...
לחצו כאן לפרטים נוספים
...

שיפוץ בית

#נהריה
לחצו כאן לפרטים נוספים
...
לחצו כאן לפרטים נוספים
...

מהפך

#נהריה
לחצו כאן לפרטים נוספים
...
לחצו כאן לפרטים נוספים
...
לחצו כאן לפרטים נוספים
...

עוגה לשבת

#נהריה
לחצו כאן לפרטים נוספים
...
לחצו כאן לפרטים נוספים
...
לחצו כאן לפרטים נוספים
...

גלגל- הצלה

#@עיריתנהריה
לחצו כאן לפרטים נוספים
...

ציורי קיר במתנ"ס נהריה הירוקה

#סנהריה #חברהלמרכזיםקהילתיים-מתנ
לחצו כאן לפרטים נוספים
...
לחצו כאן לפרטים נוספים
...
לחצו כאן לפרטים נוספים
...

ניקוי חוף הים

#מרכזצעיריםנהריה #יוםהמעשיםהטובים
לחצו כאן לפרטים נוספים
...

פעילות מיוחדת במרכז למשפחה

#מרכזמשליםעירייתנהריה
לחצו כאן לפרטים נוספים
...
לחצו כאן לפרטים נוספים
...
לחצו כאן לפרטים נוספים